«Ла Страда-Україна» проводить оцінку стану готовності України до втілення у життя ратифікованої Конвенції РЄ про заходи щодо протидії торгівлі людьми    Центр «Ла Страда-Україна» здійснює оцінку стану готовності України до імплементації положень Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, ратифікованої у 2010 році.  
     Основна мета цієї ініціативи окреслена у назві – визначити стан готовності нашої держави до втілення у життя положень Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми та оцінити рівень впровадження цих норм у державну політику боротьби з цим негативним явищем.
     Серед основних завдань:
• з’ясування питань, яким чином можна використовувати існуюче національне законодавства для практичної реалізації положень та принципів Конвенції, для досягнення цілей, поставлених цим документом, наскільки воно відповідає нормам Конвенції та пропонування можливих шляхів вдосконалення національного законодавства у відповідності із положеннями Конвенції;
• дослідження питань щодо практики застосування законодавства та стану державної політики України у сфері протидії торгівлі людьми, виявлення кращих практик та, навпаки, невідповідностей європейським стандартам у цій сфері й підготовку рекомендацій для покращення ситуації;
• вплив на державні структури та міжнародні організації у частині дотримання прав людини та проведення ефективної політики у сфері протидії торгівлі людьми шляхом здійснення моніторингу роботи.
     Методи здійснення оцінки:
1. Збір та аналіз інформації від уповноважених органів державної влади;
2. Вторинний аналіз інформації наукових досліджень та аналітичних звітів, які готувались в Україні протягом останніх років.
3. Вторинний аналіз звітів про виконання Державної програми протидії торгівлі людьми до 2010 року.
4. Використання результатів аналізу національного законодавства у сфері протидії торгівлі людьми та Закону України «Про протидії торгівлі людьми».
5. Збір й аналіз інформації, наданої міжнародними та громадськими організаціями, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми.
6. Вторинний аналіз судових справ за фактами торгівлі людьми.
7. Аналіз інформації у ЗМІ.
8. Аналіз сайтів центральних органів виконавчої влади та обласних державних адміністрацій
9. Експертне консультування й обговорення.

     Оцінка стану готовності – це нагадування про те, що Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми є не декларативним документом, а таким, чиї принципи та положення повинні втілюватися на практиці.


Назад