Тренінг з теми гендерної рівності для Національної тренерської мережі      1-2 жовтня 2011 матиме місце дводенний тренінг для тренерів Національної тренерської мережі Центру «Ла Страда-Україна» під назвою «Гендерні аспекти навчально-виховної роботи з учнівською та студентською молоддю».
      На меті - підготувати представників НТМ проводити інтерактивні заняття з тематики гендерної рівності з учнівською та студентською молоддю.
     Серед основних завдань тренінгу: 
  - формування розуміння основних понять у сфері гендерної рівності (права жінок, фемінізм, гендер, гендерна рівність, гендерна дискримінація, гендерна чуйність, гендерно обумовлене насильство, гендерне виховання, гендерна соціалізація, сексизм, гендерні стереотипи);
  - погиблення знань про гендерні стереотипи в суспільстві, прояви та ознаки гендерної дискримінації, сексизму;  
  - набуття навичок ідентифікації порушень гендерної рівності в різних сферах життєдіяльності (сім’я і побут, праця, політика, релігія) та отримання знань про її прояви в історії та сучасному світі, у тому числі в Україні, у контексті порушення прав людини;
  - надання інформації про міжнародне та національне законодавство у сфері гендерної рівності, його можливості для реагування на факти порушення гендерної рівності;  
  - становлення уявлення про роль освіти і виховання в утвердженні гендерної рівності у суспільстві; 
  - визначення ресурсів для взаємодії з іншими суб’єктами впровадження гендерної рівності в області;
  - набуття учасниками тренінгу знань про основні інтерактивні методи і форми занять для учнівської і студентської молоді з питань гендерної рівності. 
     Окрім того, важливими аспектами тренінгу є формування ставлення до проблеми гендерної рівності як до актуальної проблеми для України, формування активної громадянської позиції щодо реагування на факти порушення гендерної рівності, а також здійснення обміну досвідом учасників/учасниць тренінгу у проведенні інтерактивних занять з гендерної проблематики, розробка індивідуальних планів подальшого використання отриманих знань та умінь, формування готовності до взаємодії з іншими суб’єктами роботи у сфері гендерної рівності в області.


Назад